BMI Bosna i Hercegovina | Crijep Merito
15217
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-15217,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Crijep Merito

Spoj ekonomičnosti i kvaliteta

Kao rezultat pomnog praćenja potreba današnjih kupaca od sada u našoj ponudi crijep Merito. Crijep Merito sa klasičnim oblikom je izvrstan izbor za ekonomičnu izgradnju novog ili renoviranje starog krova. Za siguran i funkcionalan krov po povoljnoj cijeni.

Materijal: Pijesak, cement, voda, anorganski pigmenti
Površina: Glatka
Veličina: 330 x 420 mm
Dužina vješanja: 398 mm
Pokrivna širina: 300 mm
Visina profila: 25 mm
Težina: 4,3 kg/ kom
Utrošak po m2: cca 10 kom

Raspored letava

Nagib krova i dodatne mjere

Pri projektovanju i izvedbi krovišta posebne mjere je potrebno predvidjeti kada je zbog lokalnih vremenskih uslova, samog krovišta, svrhe objekta i vrlo strmog ili blagog nagiba krova potrebno ispuniti dodatne zahtjeve za potpunu funkcionalnost krova. Na raspolaganju stoje: učvršćivanje, sekundarni krov (oplata, krovna folija). Dimenzije kontraletava moraju iznositi najmanje 50 x 50 mm.

Dodatne mjere

Kao dodatnu mjeru zaštite od snježnih nanosa preporučujemo izvedbu sekundarnog krova odnosno upotrebu krovne folije. Potrebno je primijeniti slijedeća pravila struke, zavisno od nagiba krova:

 

  •  =15° – nužna je izvedba sekundarnog krova
  • >22° – polaganje bez dodatnih mjera
  • >45° – (i u izrazito vjetrovitim područjima) svaki 2. do 3. crijep u svakom redu učvrstiti bočnom spojnicom.
  • >60° – svaki crijep pričvrstiti na letvu

 

Kod svih nagiba krova potrebno je uzeti u obzir statička djelovanja vjetra.

Izračun razmaka letava

>15° <25°

>25° <30°

>30°

tabela >15° <25°

tabela >25° <30°

tabela >30°

Nagib krova >15° <25°

Najmanji preklop crjepova: 10,5 cm
Max. razmak među letvama 31,5 cm
Kod upotrebe rubnih crjepova razmak među letvama mora iznositi najmanje 31,5 cm.

 

Nagib krova >25° <30°

Najmanji preklop crjepova: 9 cm
Max. razmak među letvama 33 cm
Kod upotrebe rubnih crjepova razmak među letvama mora iznositi najmanje 31,5 cm.

 

Nagib krova >30°

Najmanji preklop crjepova: 8 cm
Max. razmak među letvama 34 cm
Kod upotrebe rubnih crjepova razmak među letvama mora iznositi najmanje 31,5 cm.

Širina konstrukcije

širina konstrukcije

tabela širine konstrukcije

Izračun širine konstrukcije kod upotrebe rubnih crjepova

Pokrovna širina = širina konstrukcije + 8 cm (2 x 1 cm razmaka + 2 x 3 cm za rubne crjepove)
Pokrovna širina=umnožak od 30 cm +1×3 cm odn. 15 cm + 1×3 cm

Shema pokrivanja

Izolacija

Bramac Membran 100 2S
Bramac Therm Kompakt
Bramac Therm ljepilo fix tip I, fix tip A
Bramac Therm Pro
Bramac Therm PU – pjena
Bramac Therm Top
Climatape
Compriband
Grebeno uvalno – sljemena traka
Priključna cijev za Durovent
Priključni set za brtvljenje proboja
Sistemski vijci
Stretchtape

Jednostrešni krov

Crijep polovinka za jednostrešni krov
Crijep za jednostrešni krov
Rubni crijep za jednostrešni krov

Krovne folije

Bramac TOP
Ecotec 110/140
Uni Eco
Veltitech 120

Krovni proboji

DuroVent priključni set za proboje
DuroVent PVC element za antenu
DuroVent PVC element za ventilaciju
DuroVent set za ventilaciju za plinsko grijanje
Gibljivi priključak i reducir element

Krovno osvjetljenje

Luminex-Uni

Odzračivanje krova

Crijep zračnik
Element zračnik za okapnicu
Rešetka za okapnicu
Traka zračnik

Opšavi

Easy Flash
Wakaflex

Rub krova

Rubni crijep profilirani

Sigurnost na krovu

Crijep nosač stepenice
Luk za metalnu stepenicu
Metalna stepenica I
Metalna stepenica II
Podloga sistem snjegobrana
Potporanj snjegobrana
Rešetka snjegobrana
Snjegobran model 1
Veznik snjegobrana

Sljeme/Greben

Basic Roll
Crijep grebeni početni
Crijep grebeni razdjelni
Crijep sljemeni/grebeni
Element zračnik sljemeni
Figarol Plus
Krovni pijetao
Sljemeno-grebena traka 5 m
Univerzalni držač sljemeno-grebene letve
Završna sljemena pločica

Učvršćenje krova

Bočna spojnica br. 1
Ekseri/čavli 28/45
Ekseri/čavli 31/80
Eurospojnica br. 1
Sljemeno-grebena spojnica
Uvalno-grebena spojnica
Zvonasti ekser

Uvala

Aluminijska uvala
Compriband
Spojnica za aluminijsku uvalu
Uvala Profilo S
Uvalno-sljemena traka